Tema Vakfı ve Yeni Seferberliği

Türkiye Erozyonla Mücadele  Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

                                    Olarak yeni Seferberliğimiz

“TEMA VAKFI

CEVİZ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ”

 

Ceviz Dikeceklerin Yapacakları

(Ön Çalışma Raporu)

 

 

1.                 Arazinin mülkiyeti kime ait?

2.                 Kaç dekar?

3.                 Her toprak yapısı değiştikçe ve ortalama 5 dekarda bir toprak tahlili yapılmalı (1,5 metre derinlikten her 30 cm lik topraktan 1 kg numune alınır)

4.                 Sulama imkanları var mıdır?

5.                 Teraslama gereklimidir? (Çok meyilli arazilerde gerekmektedir)

6.                 Hazine ve Orman alanları için yukarıdaki maddeler sonuçlandıktan sonra gerekli tahlil işlemleri tamamlanmalıdır

 

Tema Ceviz Kurulu: Hangi ceviz çeşidini, dikim mesafeleri, ekim, dikim, bakım yöntemleri, budama ve diğer teknik konularda yardımcı olacaktır.

 

 

Ceviz Nerede Gelişir veya Gelişmez?

 

1.                 En iyi dere kenarları taşlı akarsu kenarlarından gelişir.

2.                 Toprak tahlili yapılmadan yapılan dikimlerde sorunlarla karşılaşılabilir.

3.                 Don çukuru olan yerlerde (gelişmez).

4.                 Ağır killi topraklarda (gelişmez).

5.                 Yöre iklimine uygun fidan seçimi yapılmamışsa (gelişmez).

6.                 Taban suyu alan yerlerde (gelişmez).

 

 

 

 

 

EK- A : CEVİZ BİLGİSİ

EK – B: İLETİŞİM  ADRESLERİ

EK-C: TEMA VAKFI  GENEL YAZISI

 

 

                                   GELECEK YÜZYILIN MUCİZE MEYVESİ                    EK - A

 

CEVİZ

 

 

 • Ceviz, kanın pıhtılaşmasını önler, kroner kalp hastalık riskini azaltır, kanda trigliserid ve kolesterol düzeyini düşürür, sinir iletimini sağlar, yüksek enerji verir, zengin bir protein kaynağıdır ve içerdiği vitaminler, mineraller ve eser elementler nedeniyle metabolizmada önemli görevler üstlenir.
 • İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan ve eksikliğinde ciddi fizyolojik hastalıklara yol açan kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, bakır, mangan, selenyum ve özellikle de çinko mineralleri cevizde domates ve elmaya göre 17- 333 kat daha fazla miktarda bulunmaktadır.
 • Cevizde düşük lisin arginin oranı ile birlikte yüksek miktarlarda arginin, fiber, tanenler ve polifenoller içermektedir.
 • Günde 50 gram iç ceviz tüketiminin sağlıklı yaşam için önemli etkilerinin olduğu kabul edilmektedir.
 • Ceviz, içerdiği gümüş ve selenyum ile özellikle çocukların zeka gelişimlerine fevkalade olumlu etki yapmaktadır. İlköğretim çağındaki çocuklarımıza haftada en 3 gün 50 şer gramlık iç cevizin düzenli beslenen mutlu çocuklar projesi adı altında dağıtılması ulusal önemli bir proje olacaktır.
 • Kaynaklar incelendiğinde gümüş elementinin sadece cevizde bulunduğu, ne ilginçtir ki sadece beyin dokusu tarafından kullanıldığı görülmektedir.
 • Ceviz haşlanmış buğdayla birlikte tüketildiğinde insanın zihinsel be bedensel gelişimi için gerekli olan aminoasitlerin tamamına yakınını almaktadır.
 • Yürüttüğü çalışmalar ve projelerle ülke genelinde önemli kamu oyu oluşturan ve vatan topraklarını erozyondan korumak için uğraş veren TEMA ‘Vatan toprakları kutsaldır, kaderine terk edilemez’ diyen yüce Atatürk’ün emriyle ülkemiz topraklarında ekonomik katma değer yaratan yeni ürünlerle tarımsal ve kırsal kalkınmada yeni açılımlar sunmaktadır.
 • Ceviz TEMA’nın yeni bir projedir. Bu projede ülke genelinde ceviz ormanları kurulacaktır. 70 milyon insanımızın adına mutlaka bir ceviz ağacı dikilerek benimde ceviz ağacım var projesi başlatılacaktır.
 • Cevizin zeka gelişiminde önemli etkenlerden dolayı “düzenli ve dengeli beslenen zeki çocuklar” projesi kapsamında TEMA ülkemizde “zeka sermayesi” nin oluşması için ceviz tüketiminin artmasına yönelik kampanyalar başlatacaktır.
 • Kırsal kalkınma için kırsalda ceviz işleyen işletmelerin kurulmasın yönelik projeler geliştirilecektir.
 • Bu projenin tamamı ülke genelinde yürütülecektir Prof. Dr. Lütfü Baş ve Prof. Dr. Yaşar Akça tarafından ülkemizin her bölgesinde yapılacak planlamalar ile öncelikli olarak “Niçin ceviz tüketmeliyiz”, “Ceviz Yetiştiriciliği”, “yeni ceviz ürünleri” ve benzeri başlıklarla konferanslar verilecektir.
 • Kısaca TEMA Türkiye gündemine ceviz getirecektir. Bu proje ülkemiz için ekonomik, sosyolojik ve sağlık yönünden önemli açılımlar sağlayacaktır.

 

 

 

EK- B

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Prof. Dr. Yaşar Akça                                      Prof. Dr. Lütfü BAŞ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi                             Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü            Plastik , Rekönstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü

Tokat                                                              Şişli/ İstanbul

 

 

yakca@gop.edu.tr                                          baslutfu@yahoo.com

www.ceviz.gen.tr

 

Tel: 356 252 15 24                                                     Direkt. Tel:       0212 219 80 60

Tel: 356 252 16 16(2114)                                                      Fax:    225 94 84

                                                                                   Cep:    0532 426 06 06

  

 

 

EK -C

TEMA Vakfı’nın Yönetim Kuruluna 27.04.2007 tarihinde Prof. Dr. Yaşar Akça kapsamlı bir ceviz bilgilendirme konferansı sunmuştur. Kendisini dinledikten sonra gelecek kuşakların dengeli beslenmesi ve önümüzdeki 5- 10 yıl içinde aşırı nüfus baskısı ve küresel ısınmanın sonucunda bir çok ulus ve özellikle bizim gibi dışa bağımlı ülkeler gıda güvenliği açısından ciddi darboğaza düşeceği aşikar görülmektedir. (Dünyayı Nasıl Tükettik- Lester Brown)

Bu gelecek darboğazı aşabilmek için acilen çalışmalara başlamak gerekmektedir. 

Ektik bilgilerde de görüldüğü gibi gelecek yıllarda karşılaşabileceğimiz kıtlık ve açlık tehlikesine karşı 100 gr’ı 750 kalori sağlayan ceviz’in ne kadar önemli olduğu görülmektedir. TEMA Vakfı olarak öncelikle ülkemizde mevcut 3-5 milyon ceviz ağacını en kısa zamanda 35 milyona çıkarak her bireyin günde 50 gr ceviz 3,5 hedeflemekteyiz.

TEMA’nın temeli olan İl Temsilcileri, Gönüllü Sorumluları, Gönüllüleri bu ‘CEVİZ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ’ içinde görmek istiyoruz.

İnsanımızın, akıllı sağlıklı olması için mutlaka ceviz yemesi gerektiğini bıkmadan usanmadan anlatan İcra Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Lütfü BAŞ ve TEMA Ceviz Danışmanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Akça ile temsilcilerimizin birlikte çalışmalarını ve her ilde özel veya kamu alanlarında ceviz dikilebilecek alanları ve kişileri araştırmalarını, topladıkları bilgileri Prof. Dr. Akça’ya bildirmelerini bekliyoruz.

Çalışmaların daha yararlı ve hızlı gerçekleşmesi için il temsilcilerinin konuya ciddi olarak eğilmeleri, kuruluşları uygun olan illerde bir kişinin sadece bu konu ile ilgilenmesinin Tema ceviz sorumlusu olarak teşkilata faydalı olacağına inanıyorum.

 

Selam ve Sevgilerimle

                                                                                                        Uygar ÖZESMİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !